روش های استاندارد ارزیابی پستان (Breast imaging)

روش های استاندارد ارزیابی پستان (Breast imaging)

  • ماموگرافی دیجیتال (Digital mammography)
  • اولتراسونوگرافی

روش های جدید:

  • ام ار ماموگرافی (MR mammography)
  • سونوگرافی داپلر (Color doppler)
  • الاستوگرافی (Elastography)
  • اولتراسونوگرافی با ماده حاجب

BI-RADS در ارزیابی سونوگرافی و ماموگرافی پستان:

ارزیابی استاندارد نسج پستان است که توسط پزشک رادیولوژیست صورت می­گیرد.

(ارزیابی ناکامل) BI-RADS 0 : incomplete study

(طبیعی) BIRADS 1: negative /normal

(خوش خیم) BIRADS 2: benign findings

(احتمالا خوش خیم) BIRADS 2: probably benign

(مشکوک به بدخیمی) BIRADS 4: suspicious abnormality

(احتمال زیاد بدخیمی) BIRADS 5: highly suspicious for malignancy

(بدخیم شناخته شده توسط بیوپسی) BIRADS 6: known biopsy with prove malignancy

ماموگرافی تمام دیجیتال (Full digital mammography) سیستمی است که تصویربرداری به جای روش قدیمی Screen-film با روش جدید Solid-state detector (مشابه دوربین های دیجیتال) صورت می گیرد. فایده آن تصویر برداری واضح تر با استفاده از امکانات کامپیوتری در مشاهده ضایعه احتمالی داخل نسج پستان است. این قابلیت سبب استفاده از دوزهای کمتر اشعه با قابلیت تشخیصی بالاتر می شود.

 


mr enterography

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *