رادیوگرافی مایل مچ دست

رادیوگرافی مایل مچ دست (Wrist oblique view)

Stranding projections for wrist X-ray

رادیوگرافی های استاندارد جهت بررسی ضایعات مچ دست شامل رادیوگرافی روبرو (PA) ، مایل (oblique) و نیمرخ (lateral) است.

رادیوگرافی روبرو بهترین برای دیدن فضاهای مفصلی استخوانهای مچ دست و انتهای استخوان بلند ساعد است.

رادیوگرافی نیمرخ بهترین برای دیدن دررفتگی استخوانهای کوچک مچ دست است.

رادیوگرافی ابلیک دارای ارزش بیشتری است زیرا علاوه بر اینکه بهترین برای دیدن استخوانهای اسکفوئید (Scaphoid) است، مفصل آن با استخوانهای مجاور (Trapezoid/trapezium) و نیز انتهای دیستال اولنا و رادیوس را هم به خوبی مشخص می کند. شکستگی ها، بیماری های مفصلی (arthritis) ، رسوب کلسیم (calcifications) در مفصل و اجسام خارجی (Foreign bodies) در این نما مشخص می شود.

موارد زیر نمونه ای از رادیوگرافی مایل مچ دست است که مبتلا به تغییرات دژنراتیو در سطوح مفصلی اختصاصی scaphoid-trapezoid/trapezium است.

رادیوگرافی مایل مچ دست

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *