مرکز تصویربرداری توسکا

مرکز تصویربرداری توسکا

راهنمای نوبت دهی مرکز تصویربرداری توسکا

راهنمای نوبت دهی مرکز تصویربرداری توسکا

همراهان عزیز و محترم مرکز تصویربرداری پزشکی توسکا جهت اخذ نوبت از مرکز تصویربرداری پزشکی توسکا و تسریع در امر نوبت دهی،لطفا مراحل بعدی را انجام دهید   مرحله اول: ابتدا دستور پزشک(نسخه) را به شماره تلگرام و یا واتساپ…